Diversiteitsmanagement

Getting the MAX out of the MIX 

Diversiteit betekent verschillen

Communiceren met gelijkgestemden is vaak gemakkelijker. Maar een organisatie is innovatiever en productiever door verschillende inzichten en perspectieven van haar medewerkers te benutten. Meer diversiteit dus. Het gaat daarbij zowel om zichtbare als minder zichtbare persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, ervaring, competenties, seksuele voorkeur, werkstijlen en karaktereigenschappen. 

Diversiteit betekent vooruitgang 

Divers samengestelde teams zorgen voor een stimulerende werkomgeving, meer efficiency en innovatie en meer tevredenheid van klanten en werknemers. Organisaties met diverse teams zijn succesvoller. De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Catalyst bij 353 organisaties uit de Fortune 500-lijst blijkt dat veel vrouwen aan de top gelijkstaat aan betere financiële resultaten. De raden van bestuur met de meeste vrouwen aan boord bleken ruim de helft meer winst op het eigen vermogen te maken dan besturen waar de vrouwelijke inbreng minimaal is. Het verkoopresultaat was 42% hoger en er werd 66% meer rendement op het geïnvesteerde kapitaal behaald.

McKinsey gaat een stap verder dan Catalyst. Het adviesbureau onderzocht de 'organisational excellence'. Deze wordt volgens McKinsey gedefinieerd door negen criteria, waaronder leiderschap, innovatie en de motivatie van medewerkers. Deze criteria blijken ook positief samen te hangen met het aantal vrouwen in het topmanagement. (bron: Het Financiële Dagblad)

Organisaties die openstaan voor verschillen, deze herkennen en daar optimaal gebruik van maken kunnen hun bedrijfsresultaten dus aanzienlijk vergroten.

Diversiteit betekent zichtbare resultaten:

  • Vergroting van de talentenpool waaruit organisaties de beste talenten kunnen halen
  • Beter klantinzicht, doordat de diverse teams een afspiegeling zijn van hun afzetmarkt
  • Meer innovatie en creativiteit. Er wordt vanuit verschillende perspectieven naar problemen en productontwikkeling gekeken
  • Tevreden werknemers die het waarderen dat er rekening wordt gehouden met hun specifieke situatie
  • Succesvolle organisaties met hogere bedrijfsresultaten


Room to grow heeft ruime ervaring in het opzetten en faciliteren van cultuurveranderingsprogramma's en diversiteitsprogramma's gericht op de ontwikkeling en het behoud van talent met diverse achtergronden. Wij werken graag een programma uit voor jouw organisatie: van analyse en strategie tot de uitvoering van een gedetailleerd en praktisch actie- en communicatieplan.

 

"Ik beveel dit programma aan anderen aan, omdat het in andere organisaties dezelfde inzichten zou kunnen opleveren en daardoor verbeteringen mogelijk maken. Ik weet dat er veel deelnemers zijn die de info en vaardigheden goed hebben begrepen en dit zullen toepassen. Ook het traject rondom het programma was heel zorgvuldig en klantgericht. Er was maatwerk mogelijk en ook praktische afstemming ten behoeve van de FOM-doelgroep en de specifieke FOM-wensen. We hoefden geen standaard cursus af te nemen. Ik ben blij met onze samenwerking, deze is inspirerend en zeer zinvol."
Renee-Andree Koornstra, Hoofd Centrale Personeelsdienst, FOM

 

 

 

Meer weten?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

06 - 1135 6323

info@roomtogrow.nl