Mentoring

Echt in contact met talenten in plaats van praten over talenten

Wil je talenten zichtbaar maken in de organisatie en tegelijkertijd het interne netwerk van medewerkers en managers vergroten? Dan is een mentoringprogramma zeer geschikt. Room to grow ondersteunt organisaties bij het opzetten en faciliteren van mentoringprogramma's. Hierbij worden talenten gekoppeld aan (senior) managers. Het voordeel van mentoring is dat groepen mensen met elkaar in gesprek gaan in plaats van dat ze alleen over - de stereotype eigenschappen van - anderen worden geïnformeerd. Mentoringprogramma’s van Room to grow zijn daarom ook zeer geschikt als onderdeel van diversiteitsmanagement binnen organisaties.

Een mentoringprogramma biedt een unieke waardevolle ervaring voor zowel de mentees als de mentoren. Mentees waarderen het enorm dat een manager tijd voor hen vrijmaakt en zich echt men hen bezighoudt:

‘Mijn mentor is heel enthousiast en stimuleert mij om buiten de gebaande paden te treden. Vanuit haar ervaringen geeft ze advies en zet ze me echt aan het denken. Zij is ook ‘een stok achter de deur’ voor mij.’

Ook de mentoren zijn heel enthousiast:

Mijn mentee is heel leergierig. Ik heb hele verrassende en interessante gesprekken met haar die mij als mentor tevens inzicht geven in de vraagstukken van een medewerker in andere business line. Nuttig en leuk om deze mentee te mogen begeleiden.’

Deelnemers aan mentoringprogramma’s die zijn begeleid door Room to grow (voorheen Proxx Company) geven aan dat het programma het volgende resultaat heeft opgeleverd:

  • Bewustwording van het belang en meerwaarde van (vrouwelijke) medewerkers
  • Inzicht in knelpunten waar medewerkers tegenaan lopen
  • Verbreding en intensivering van het interne netwerk van zowel mentoren als mentees
  • Toename van vrouwelijke managers binnen de organisatie
  • Nieuwe inzichten, zowel vakinhoudelijk als in persoonlijke ontwikkeling
  • Meer gemotiveerde en zelfverzekerde medewerkers, plezier in het werk en minder werkstress

 

“Room to grow (voorheen Proxx Company) heeft bij Witteveen+Bos een mentoringprogramma van ongeveer een jaar opgezet en begeleid, waarbij 20 - leidinggevenden zijn gekoppeld aan 20 vrouwelijke adviseurs. De koppels waren elkaars mentor (tweerichting-mentoring): men ging met elkaar in overleg om te bepalen wat leidinggevenden, maar ook vrouwen kunnen doen om vrouwelijke medewerkers te behouden voor Witteveen+Bos en te laten doorstromen. Wij waren erg te spreken over de aanpak en de resultaten.”

Dhr. Ir. H.A.A.M. Webers, Algemeen Directeur Witteveen+Bos

"Het Diversity Mentoring Programma was een wereldwijd mentoringprogramma binnen ING. Alle leden van de Raad van Bestuur en leden van de Management Council  hebben een mannelijk en een vrouwelijk talent, die werkzaam waren in een ander deel van de wereld, begeleid. Het was inspirerend en verrijkend om in dit programma te spreken met talenten met heel verschillende achtergronden. Ik ben ervan overtuigd dat door dit programma mensen gestimuleerd werden in hun ontwikkeling en dat zij zich meer met elkaar en met de organisatie verbonden voelden. Daardoor hebben we kennis en ervaring binnen de organisatie kunnen houden. Er werd meer talent zichtbaar in de organisatie en tevens werden barrières voor diversiteit zichtbaarder voor het topmanagement.

Mirjam Hubregtse heeft dit programma op een professionele en enthousiaste manier ontwikkeld en begeleid en ook steeds weer het onderwerp diversiteit onder de aandacht gebracht, door op de juiste manier aan te sluiten bij waar de organisatie op dat moment behoefte aan had. Dit programma en haar andere initiatieven hebben er aan bijgedragen dat ING in 2006 de Diversity Award van VNO-NCW heeft gewonnen."
Dhr. Mr. C.P.A.J. Leenaars, lid Raad van Bestuur ING

 

 

Meer weten?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

06 - 1135 6323

info@roomtogrow.nl